turk-ak

All posts by: Merve

Yeni Motorlu Taşıt Yönetmeliği

AB’deki motorlu kara taşıtları için tip onayı ve piyasa gözetimi sisteminin yenilenmesi için 2018/858 sayılı yeni Tüzük 30 Mayıs 2018 tarihinde imzalanmış ve 1 Eylül 2020’den itibaren uygulanacaktır. Bu büyük reform, mevcut sistemin modernizasyonu ve araba emisyonları üzerindeki kontrol testlerinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Amacı, araçların yüksek düzeyde güvenlik ve çevresel performansını sağlamak ve mevcut tip onay […]

TCD 93/42/EEC’ye göre Tıbbi Cihaz nedir?

Tıbbi cihaz nedir? Bu blog yazısında bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifinin yürürlüğe girmesinden bu yana, “tıbbi cihaz” terimine bir tanım koymak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 14 Haziran 1998’de tanıtılan ve 5 Eylül 2007’de değiştirilen direktif, Mart 2010’da yürürlüğe girdi ve tıbbi cihazların üretimi, tasarımı ve paketlenmesi için gerekli gereksinimleri ve uyumlaştırılmış […]

Yetkili Ekonomik Operatör Yükümlülükleri

Radyo Ekipmanlari Direktifi (RED)‘de belirtilenlere göre, yükümlülükleri bulunan yetkili ekonomik operatörler üreticiler, ithalatçılar, distribütörler ve yetkili temsilciler olabilir. Bununla birlikte, her zaman olduğu gibi, birincil ürünün sorumluluğu, belirli ürünün üreticisine verilir. Diğer ekonomik operatörlerin görevleri, üreticinin görevleri üzerine inşa edilmiştir. AB pazarına telsiz cihazları yerleştirmek için üreticilerinin aşağıdaki gibi yükümlülükleri vardır: Ürünün tasarımı ve üretimi, […]

Radyo Ekipmanları Direktifi (RED) 2014/53/EU Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

I. Tanım ve Amaç 2014/53/AB Radyo Ekipmanı Direktifi (RED), 1999/5/EG sayılı Eski Radyo Donanımı ve Telekomünikasyon Terminali Donanımı Direktifinin (R & TTED) 1999/5/EG’yi değiştirerek yeni yasama çerçevesi ile uyumlu hale getirmiştir. RED 13 Haziran 2016’da yürürlüğe irdi, ancak verilen geçiş dönemi nedeniyle, her iki direktif 12 Haziran 2017’ye kadar geçerliydi. 13 Haziran 2017’den beri, RED […]

Avrupa Direktifleri: Sahip Olmanız Gereken Temel Bilgiler

Avrupa direktifleri, tüm üreticilerin ürünlerine CE İşareti koymalarına izin verilmeden önce uymaları gereken yasaları temsil eder ve ulaşılması gereken hedef veya politikayı belirler. Her direktif bir yıl ve bir tanımlayıcı numara ile tanımlanabilir. Örneğin, Alçak Gerilim Direktifi (LVD) 2014/35/EU kimliğine sahiptir, yani bu Avrupa yönergesinin 2014 yılında 35. sırada olduğu anlamına gelir. Tüm Avrupa direktifleri […]

EMC Uyumluluk Testinizi Geçmenize Yardımcı Olacak 6 İpucu

EMC uyumluluk testi muhtemelen en zorlayıcı testlerden biridir ve başarısız olmanın sayısız yolu vardır. Bununla birlikte, çoğu durumda, birçok ürünün sorunu EMC tasarım tekniklerinin uygun olmaması gibi görünmektedir. Bu nedenle, ürünün tasarım aşamasında göz önüne alındığında EMC uyumluluk değerlendirmesini geçmenize yardımcı olacak 6 ipucunu açıkladık: 1. Kablolardaki RF gürültüsüne dikkat edin ve gerekirse azaltın. Bunun […]

Ürüne CE İşareti Koyarken Yapılan Yanlışlardan Nasıl Korunmalı?

CE işareti, Avrupa uyumlaştırılmasından sonra ürünlere uygulanan resmi uygunluk işaretidir. AB Üye Devletlerinin ulusal mevzuatında bulunmuş ve CE işaretiyle aynı anlama sahip olabilecek tüm diğer zorunlu uygunluk işaretlerinin, ürünlerin yüzeylerinden kaldırılması ve CE işaretiyle değiştirilmesi gerekir. Üreticinin ticari markası veya bir Onaylanmış Kuruluşun işareti gibi yasal işaretlerin CE işaretiyle karıştırılamayacağı ölçüde ürünlere yapıştırılmasına izin verilir. […]

LVD Testinde Başarısız Olmanızın 6 Nedeni!

LVD Testinde Başarısız Olmanızın 6 Nedeni! Her yıl, LVD testi sırasında, birçok ürün piyasaya sürülmeye yakın olduğunda veya halihazırda AB pazarında olsa bile başarısız olmaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri, üreticilerin LVD güvenlik testini EMC testine kıyasla daha kolay algılamasıdır. Ürün göz ardı edilmemeli veya hafife alınmamalıdır, çünkü ürün güvenliği ve kullanıcı sağlığı ile ilgilidir. Ürünün […]

Onaylanmış Kuruluş Nedir?

Onaylanmış Kuruluş Nedir?    Bazı ürünlerin ilgili AB direktiflerinde belirtilen Avrupa standartlarına uygunluk değerlendirme prosedürü üçüncü taraf bağımsız kuruluşların bildirimini içerebilir. AB’de bu tür organizasyonlara Onaylanmış Kuruluşlar denir ve bunların rolü, ürünün yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirmektir.   Onaylanmış Kuruluşun Sorumlulukları Nelerdir?     Onaylanmış Kuruluş bir ürünün uygunluk değerlendirmesine dahil olduğunda, rolü, […]

12 Madde ile CE İşareti

12 Madde ile CE İşareti CE işareti, makine, elektrikli ve elektronik aletler, tıbbi cihazlar, oyuncaklar ve diğerleri dahil olmak üzere çok sayıda ürün kategorisi için Avrupa ürün pasaportu olarak kabul edilir. AB, Türkiye, İzlanda, Lichtenstein ve Norveç’te ürün satmak için CE işareti onayını bilmeniz gerekir. İşte elektronik ekipmanların CE İşaretlemesi hakkında bilmeniz gereken 12 gerçek: […]

    Translate »