CE BELGESİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Öncelikle CE Belgesi nin ne olduğunu bilmemiz gerekir. CE Belgesi bir işaret olup, ülkemizde CE Marking Türkçesi CE İşareti yerine CE Belgesi kavramı olarak yerleşmiş bir işarettir.

 

CE Belgesi bir ürünün  uyması gerektiği Avrupa Birliği Yönetmeliklerine asgari seviyede uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

CE Belgesi kapsamına giren tüm ürünler için yasal bir zorunluluktur, bir tercih değildir.

CE Belgesi bir kalite belgesi olmayıp, zorunlu bir işaretlemedir.

CE Belgesi self deklarasyon olacağı gibi, ürün Riskli Ürün gruplarına giriyorsa Onaylanmış Kuruluş zorunluluğuda olabilmektedir.

Self deklarasyon yaparken sadece beyan etmek yeterli değildir, ürün ilgili yönetmeliklere göre test raporlarına , risk analizlerine sahip olmalı, teknik dosya mevcut halde saklanmalıdır.

Yönetmelikler ve ürünlerin uygun olması gereken harmonize standartlar takip edilmeli,

Mutlaka iyi bir araştırma yapılmalı ve doğru bilgiye ulaşılmalı,

CE Belgelendirme esnasında muhakkak deney raporları ve risk analizleri istenmeli ve bunlar kontrol edilmeli,

Ürün bir yönetmelik kapsamına girebileceği gibi birden fazla yönetmelik kapsamına da girebilir dikkat edilmeli,

CE Belgesi sadece üreticiyi sorumlu kılmaz, ithalatçı ve distribütörlerinde sorumlulukları mevcuttur,

Hangi ülkelerde geçerli olduüu bilinmeli,

CE Belgesi/İşareti sürecini doğru şekilde yönetmek için aşağıdaki sorulara süreç boyunca  cevap aramalıyız:

  • Ürünüm CE İşareti kapsamında mıdır?
  • Uygulanabilir direktifler nelerdir?
  • Ürünle alakalı Harmonize Standart var mıdır?
  • Ürünüm Standartlara uygun mudur? Bu uygunluğu nasıl tespit edeceğim?
  • Teknik Dosya nasıl oluşturulur?
  • AT Uygunluk Beyanı doğru şekilde hazırlanmış mı?

Daha detaylı bilgi ve hizmet almak için bizi arayınız.