CE Belgesi TEST

CE Belgesi TEST

CE Belgesi

CE Belgesi, CE Sertifikası, CE Belgelendirme CE Belgesi nasıl alınır, AT Uygunluk Deklerasyonu nedir, AT Uygunluk Beyanında Neler Bulunmalıdır, CE İşareti nasıl iliştirilir, CE Belgesi nedir?

CGS TEST HİZMETLERİ TÜRKAK tarafından akredite hizmet vermeye başlamıştır. Türk akreditasyon kurumu tarafından, deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren kuruluşumuz yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre akredite edilmiştir. CE Belgesi Uzmanlığımızdan akredite kuruluş güvencesi ile yararlanın.

“Akredite Kuruluş olan CGS TEST HİZMETLERİ ‘nden alacağınız test hizmetleri KOSGEB Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği başlığı altında 30.000 TL ye kadar %50 geri ödemesiz olarak desteklenmektedir “

CE Belgelendirme de Başlıca Ürün hizmet kapsamımız:

 • Makineler
 • Aydınlatma Armatürleri
 • Tüketici Elektroniği
 • Bilgi Teknolojisi Cihazları
 • Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar
 • Çevresel Testler
 • IP Testleri

Gündelik hayatımızda kullandığımız bilgisayardan çocuğumuzun oyuncağına kadar neredeyse kullandığımız her cihazın, ürünün üzerinde CE harflerini görmekteyiz. Peki bu CE ne anlama gelmektedir.

CE Belgesi TEST

CE Harflerinin Açılımı Nedir?

CE harfleri ‘ Conformite European‘ kelimesinin kısaltılmış halidir, türkçe karşılığı Avrupa Uyumluluğu demektir.

CE İşareti Ülkeler arası ticaretin kolaylaşması amacı ile Avrupa Birliğinin tarafından kullanıma sokulmuştur. CE Belgesinden önce her ülke kendi farklı yönetmeliklerine göre ürün güvenliği standartlarını belirliyor, bu durumda ticaretin önünde ciddi engel oluyordu, CE Belgesi  Avrupa ve Türkiye’de ticaretin kolaylaşmasına ciddi katkı sağlamaktadır.

CE Belgesi farklı bir bakış açısı ile Avrupa pazarında kullanılan ürün pasaportudur.

Ülkemizde CE İşareti  daha çok CE Belgesi kavramı şeklinde kullanılmaktadır.

CE Belgesi TEST

CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi/CE İşareti , ürünlerin asgari seviyede sahip olduğu güvenlik, sağlık ve çevre koruma mevzuatlarına uygun olduğunu deklare eden bir işarettir. Kalite unsuru olarak görülmemeli , uyulması yasalarla belirtilmiş  zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

En temel güvenlik seviyesi CE Belgesi/İşareti ile başlamaktadır, CE Belgesini, TSE,UL,CSA,VDE gibi onaylarla karıştırmamalıyız. Bir ürünün piyasaya sürülebilmesi için ilk şart asgari güvenlik seviyesini gösteren CE Belgesidir.

Hangi Ürünler CE Belgesi Almalıdır?

CE İşareti taşıması gereken ürünler ilgili direktiflerle belirlenmiştir. Bir ürün bir direktif kapsamına girebildiği gibi birden çok direktif kapsamına da girebilmektedir. Bu durumda üretici/ithalatçı veya distribütör ürün  ile ilgili muhakkak iyi bir araştırma yapmalıdır.

Özetle CE Belgesi kapsamında:

 • İnşaat malzemeleri
 • Asansörler
 • Gaz Yakan Aletler
 • Sıcak su kazanları
 • Basınçlı kaplar
 • Oyuncaklar
 •  Kişisel Koruyucu Donanımları
 • Makinalar
 • Tıbbi cihazlar
 • In vitro tıbbi tanı cihazları
 • Ölçü Aletleri
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
 • Alçak Gerilim Cihazları
 • Elektromanyetik Uyumluluk
 • Basit basınçlı kaplar
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
 • Sivil kullanım için patlayıcılar
 • Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar
 • Gezi Amaçlı Tekneler
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları

Kısaca CE Belgesi/İşareti Nasıl Alınır?

CE Belgesi TEST
 1. Uygulanabilir Ürün Yönetmelikleri belirlenir.
 2. Yönetmelikler kapsamında uygulanabilir harmonize standartlar belirlenir.
 3. Standartlar kapsamında ilgili test, muayene ve raporlamalar yapılır.
 4. Teknik Dosya hazırlanır.
 5. AT Uygunluk Beyanı hazırlanır ve imzalanır.
 6. CE İşareti talimatlara uygun şekilde yerleştirilir.

CE Belgesi/İşareti sürecini doğru şekilde yönetmek için aşağıdaki sorulara süreç boyunca  cevap aramalıyız:

 • Ürünüm CE İşareti kapsamında mıdır?
 • Uygulanabilir direktifler nelerdir?
 • Ürünle alakalı Harmonize Standart var mıdır?
 • Ürünüm Standartlara uygun mudur? Bu uygunluğu nasıl tespit edeceğim?
 • Teknik Dosya nasıl oluşturulur?
 • AT Uygunluk Beyanı doğru şekilde hazırlanmış mı?

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Belgesi TESTBirçok ürün için Avrupa Birliği ve Türkiyede satılmadan önce CE Belgesi gerekir. CE Belgesi, ürününüzün değerlendirildiğini ve AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini karşıladığını ispatlamaktadır. Avrupa ve Türkiyede üretilsin üretilmesin bu pazarda satılacaksa  CE Belgesi gereklidir.

CE Belgesi yalnızca AB Yönetmelikleri kapsamına giren ürünler için geçerlidir.

CE işaretini ürününüze yapıştırmak için, ürününüzün tüm AB genelinde gereklilikleri yerine getirdiğini ispatlayan bir teknik dosyayı bir araya getirmelisiniz. Ürünün üreticisi olarak, tüm gerekliliklere uygunluğu beyan etmekle yükümlüsünüz. Ürününüz CE işareti taşıdıktan sonra, CE işareti ile ilgili tüm destekleyici belgeleri distribütör ve / veya ithalatçı firmalara sağlamanız gerekebilir.

 

 1. Ürününüz için AB gerekliliklerini belirleyin; AB genelinde gereksinimler, örneğin farklı ürünler veya ürün sektörlerini kapsayan direktiflerde belirtilmiştir. Örnek Yönetmelikler:
  • Oyuncak
  • Elektrikli ekipman
  • Makinalar
  • Tıbbi cihazlar
  • Asansörler
  • Kişisel koruyucu ekipman

  Bu direktifler, ürünlerin yerine getirmesi gereken temel şartları ortaya koymaktadır.

 2. Ürününüzün spesifik gereksinimleri karşıladığını kontrol edin; Ürününüzün tüm AB yasal gereksinimlerini karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Harmonize edilmiş AB standartları ürününüz için mevcutsa ürünlerinizin uygun olması gerekmektedir.
 3. Ürününüzün Onaylanmış Kuruluş tarafından test edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin; Bazı ürünler için özel uygunluk değerlendirme kuruluşları (‘Onaylanmış Kuruluşlar’) ürününüzün spesifik teknik gereksinimleri karşıladığını doğrulamalıdır. Bu, tüm ürünler için zorunlu değildir. Hangi Onaylanmış Kuruluşun irtibat kuracağını belirlemek için “Nando” veritabanını kullanın.
 4. Ürününüzü test edin; Ürününüzün bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanması gerekmiyorsa, ürünün teknik gereksinimlere uygunluğunu kontrol etmek size aittir. Buna, ürününüzü kullanırken olası riskleri tahmin etme ve belgeleme dahildir. 3. taraf bağımsız bir laboratuvar kuruluş ile çalışmak en doğru yöntem olacaktır.
 5. Teknik dosyayı hazırlayın; Teknik dosyanız, ürününüzün teknik gerekliliklerle uyumlu olduğunu kanıtlayan tüm belgeleri içermelidir.
 6. CE işaretini iliştirin ve AT Uygunluk beyanını hazırlayın; Son olarak, CE işaretini ürününüze yapıştırabilirsiniz. İşaretleme, okunaklı ve silinmez olmalıdır. 3. adımda onaylanmış kuruluşa tabi kaldıysanız, bu kuruluşun kimlik numarasını da ürün üzerine koymalısınız. Ayrıca, ürününüzün tüm yasal gereklilikleri karşıladığını belirten bir AB uygunluk beyanını hazırlamanız ve imzalamanız gerekir.

İthalatçılar

Üreticilerin ürüne uyumu sağlamaktan ve CE işaretini iliştirmekten sorumlu oldukları halde, ithalatçılar piyasaya sürdükleri ürünlerin geçerli şartlara uygun olduğundan ve Avrupa halkı için bir risk oluşturmadığından emin olmalıdırlar. İthalatçı, AB dışındaki üreticinin gerekli adımları attığını ve belgelerin talep üzerine mevcut olduğunu doğrulamak zorundadır.

Distribütörler

Distribütörlerin, hangi ürünlerin CE işareti ve birlikte gelen dokümanları taşıması gerektiği gibi hukuki gerekliliklerle ilgili temel bilgilere sahip olmaları ve açıkça uyumsuz ürünleri tanımlamaları gerekir. Ayrıca ulusal otoritelere dikkatli davrandıklarını ve imalatçı veya ithalatçının gerekli önlemlerin alındığını teyit ettiklerini gösterebilmeleri gerekir. Dahası, bir distribütör gerekli belgeleri almaya yönelik çabalarında ulusal makamlara yardımcı olabilmelidir.