CE İŞARETİ NEDİR

CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği (AB) sağlık, güvenlik ve çevre koruma direktiflerine ve düzenlemelerine uygunluğunun önemli bir göstergesidir (ancak kanıt değildir).

Ürününüz CE işareti gerektiren bir yönerge kapsamına giriyorsa, ürünün geçerli gereksinimlerle uyumlu olmasını sağlamalısınız ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) pazara sunmadan önce CE işaretini yapıştırmalısınız (bkz. “CE AB’ya dahil olan ülkelerin açıklaması için “İşaretleme Gereklidir”). Ürününüz Avrupa Ekonomik Alanıdışında üretilmişse, eşit derecede geçerlidir. Avrupa Ekonomik Alanı piyasasının ilk kez AEA dışından getirilen ikinci el ürünler de CE işareti gerektirir.

Genellikle CE işareti, Avrupa pazarında ürünlerin serbest dolaşımını sağladığı için bir ticaret pasaportu olarak tanımlanmaktadır. AB mevzuatına göre, AB Üye Devletlerinin, CE işaretli ürünlerin piyasaya sürülmesini, ürünün uyumsuzluğunun kanıtına dayanarak bu tür önlemlerin haklı çıkması mümkün olmadığı sürece kısıtlamasına izin verilmez. CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği’nde yapıldığını göstermez. CE işareti de kalite işareti değildir.

Lütfen aklınızda bulundurun:

CE işaretini, ilgili Avrupa yönergeleri kapsamında olmayan ürünlere yapıştıramazsınız;
CE işareti iliştirerek, ürününüzün ilgili direktiflerin gerekliliklerine uygunluğundan tam sorumlu olursunuz;
bu işaretlerin CE işaretiyle şekil veya anlamda karışıklık yaratmadığı sürece, diğer markalar ürüne yapıştırılabilir.

 

CE işareti, aşağıdaki biçimde ‘CE’ baş harflerinden oluşan bir işarettir:

CE işaretinin harfleri ve arka planı için özel bir renk gerekliliği yoktur. Başka bir deyişle, ‘CE’ harflerini siyah beyaz bir arka plana yazdırmak zorunlu değildir. Bununla birlikte, ön planın ve arka planın renk şemaları, CE logosunun açıkça görülebilmesi için tamamlayıcı olmalıdır. CE işaretinin minimum boyutu 5 mm yüksekliğinde olmalıdır. Boyut büyütülürse, CE harfleri gösterildiği gibi standart versiyonla orantılı olmalıdır.

Ürünlerin CE İşaretlemesine sorumlular şunlardır:

üreticisine (dışardan AEA’ye bakılmaksızın bakılmaksızın)
ithalatçı
distribütör
yetkili temsilci
Bir üreticiysen şu sorumlulukları yerine getirmelisin:

uygunluk değerlendirmesini yapmak
Teknik Dosyayı Hazırla
Uygunluk Beyanı (DoC)
CE işaretini ürüne yapıştırın
Üçüncü bir ülkenin ithalatçısı iseniz, AB dışındaki üreticinin gerekli adımları attıklarını kontrol etmeniz gerekir. Dokümantasyonun mevcut olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bununla birlikte, ürünü ithal ederseniz ancak kendi markanızın altında AB pazarına koyarsanız, üreticiyle aynı yükümlülüklerinize sahipsiniz demektir.

Bir distribütör iseniz hem CE işaretinin hem de kullanım kılavuzunun, ürün etiketinin ve diğer gerekli destekleyici belgelerin varlığını kontrol etmeniz gerekir.