EAC BELGESİ-EAC SERTİFİKASI

EAC BELGESİNİ CGS TEST HİZMETLERİ GÜVENCESİ İLE ALIN!

EAC BELGESİ – EAC SERTİFİKASI

eac belgesi

EAC Belgesi, EAC Sertifikası, EAC Belgelendirme EAC Belgesi nasıl alınır, EAC İşareti nasıl iliştirilir, EAC Belgesi nedir? Ürünleriniz için EAC Belgesi almak için nasıl yardımcı olabileceğimizi sorun. EAC  Eurasian Conformity kısaltması olarak kullanılmaktadır. 

EAC sertifikası üye ülkelerin sınırları içinde onaylanmış standartlarda üretim kalitesini onaylayan resmi bir belgedir.

EAC Belgesi, Avrasya Ekonomik Birliğinin tüm üye ülkelerinde piyasaya ilk verilmesinin ön şartıdır. EAEU, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ı içermektedir.

Bu sertifika belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, ve maksimum 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir. Bu belgeyi vermeye yetkili olan kuruluşlar ve laboratuvarlar Gümrük Birliği genel akreditasyonu (Akreditasyonumuz) çerçevesinde yetkilendirilmiştir.

EAC Belgelendirmede Önemli Detaylar

Doğası gereği bir veya daha fazla teknik düzenlemeye tabi olan ürünler, piyasaya sürülmeden veya ilk kez hizmete girmeden önce EAC işaretiyle işaretlenmelidir. İlgili tüm teknik düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Bir ürünün imalatçıları, üretim sırasında uygulamak zorunda oldukları teknik düzenlemelerden sorumludur.

Ürün sadece piyasaya sürülebilir ve mevcut olan tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uyduğu takdirde hizmete sunulabilir ve uygunluk değerlendirmesinin ilgili tüm teknik düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmış olur.

Üretici, EAC işaretini ürüne iliştirmelidir.

EAC işaretine ek olarak, “EAC” ifadesini sorgulayabilecek başka bir işaret veya onay mührüne izin verilmez. EAC işareti, Teknik Yönetmeliklerde belirtilen “Temel Güvenlik Gereksinimleri” ne tam uygunluğu teyit eder.

Kazakistan, Belarus veya Rusya dahil herhangi bir üye ülkeye ithal edilebilmesi için bir Uygunluk Belgesi (COC) veya Uygunluk Beyanı (DOC) gereklidir. EurAsian Uygunluk Belgesi (EAC) Markası, her iki belge türünün yerine geçer.

EAC Belgesi için uzmanlık ve deneyime sahibiz. Desteklerimizle Ürünlerinize gerekli onayları sağlayın.