turk-ak

EMC Testi

                                                              EMC TESTİ

Türk Akreditasyon Kurumundan Akredite EMC Deney Laboratuvarımız ve uzman kadromuzla EMC Testi hizmeti için bizi arayın.

Çevremizde elektromanyetik alanların etkisi  hızlı şekilde artmaktadır. Tüm çevremiz elektrikli ve elektronik ürünler, enerji hatları, elektrik kabloları vs. ile çevrilidir.  Kaçınılmaz olarak yaşam yerlerimiz, caddeler, taşıtlar, giderek daha fazla sayıda elektronik cihazın bir arada, daha yakında ve ortak yaşamasını zorunlu kılmaktadır.

Hemen Başvur

Tüm bu cihazlar hem birbirini olumsuz etkilemeden çalışmak hem de canlılara olumsuz etki yaratmamak zorunda.
Sadece evimizde kullandığımız elektronik cihazları yada hastanede teşhis,tedavi amaçlı kullanılan cihazları düşündüğümüz zaman tüm bu cihazların birbirlerinden etkilenmeden doğru şekilde çalışmasının hayati önemini görebiliriz.
Burada karşımıza ürün güvenliğinin sağlanması konusunda Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği,EMC TESTİ çıkar.
 
Genel olarak, EMC TESTİ iki kategoriye ayrılabilir:
 
EMC -EMI Bağışıklık testi – bir cihazın elektromanyetik gürültüye ve diğer bozukluklara maruz kaldığında nasıl tepki vereceğini ölçer. Bu testlerin amacı, cihazın beklenen çalışma ortamında kullanıldığında amacına uygun olarak çalışacağı konusunda makul bir güvence sağlamaktır.
Örnek Testler:
 • Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
 • Elektriksel Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklık Deneyi
 • Anî yükselmelere karşı bağışıklık deneyi
 • Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık deneyi

EMC Testi 1

EMC Emisyon testleri – normal çalışma sırasında bir cihaz tarafından üretilen elektromanyetik gürültünün miktarını ölçer. Bu testlerin amacı, cihazdan kaynaklanan emisyonların, o cihaz türü için tanımlanan ilgili limitlerin altında olmasını sağlamaktır. Bu da, cihazın beklenen çalışma ortamında çalışan diğer cihazlara zararlı parazite neden olmaması için makul bir güvence sağlar.
 
Örnek Testler:
 • Yayılım Bozulması Testi
 • Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi Deneyi
 
Yasal uygunluk ve durum tespiti, elektronik cihazların bir veya her iki test tipine tabi olmasını gerektirir.
 
Makine EMC Testi
Gelişen teknoloji makineleri sürekli olarak elektronik ve yazılım teknolojisi ile birlikte gelişime tabi tutar. Bu sebeple artık birçok makine , Makine Emniyeti Yönetmeliğinin yanı sıra Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamına da girmektedir. Makineler kullanım alanlarına göre EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 VEYA EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 Standartlarına göre emc ve emi testleri yapılması zorunlu haldedir.

Tüketici Elektroniği EMC Testi :
Mikrodalga fırınlar, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve uydu TV yemekleri gibi tüketici ürünleri, EN 55014-1 ve EN 55014-2 Standartları kapsamında  emc ve emi testleri yapılmak zorundadır.
 
Aydınlatma Armatürleri EMC Testi:
LED ve Aydınlatma Armatürleri EN 55015 ve EN 61547 Standardına göre EMC Testine tabi tutulmaldır.
 
Tıbbi cihazlar EMC Testi
EMC testi, tıbbi cihaz imalatında riskin yönetimi için kritik öneme sahiptir. Cihazlar, parazit veya gürültüye maruz kalmadan yakın ortamlarda birlikte çalışabilir olmalıdır. FDA, tüm tıbbi cihazların uygun FDA Gözden Geçirme Kılavuz belgesi veya Avrupa IEC 60601-1-2 standartlarına göre EMC testine tabi tutulmasını şart koşar. AB’de tüm tıbbi cihazlar, EN 60601-1-2’ye göre hem bağışıklık ve emisyon testi gerektiren CE Belgesine sahip olmalıdır.

makine emc testi

Askeri Cihazlar EMC Testi
MIL-STD-461, elektromanyetik duyarlılık ve emisyon testleri de dahil olmak üzere askeri ekipman için EMC test gereksinimlerini özetlemektedir. MIL-STD-461 nispeten sıkı elektromanyetik uyumluluk şartları içerir. MIL-STD-461 ile uyumlu cihazlar genelde FCC, DO-160 ve diğer aviyonik ekipman, tüketim malları ve diğer ürünler standartlarını karşılamak için iyi konumlandırılmışlardır.
 
 EMC Test Rutinleri:
 
Belirli bir EMC testi rutini, test edilen cihazın niteliği, amaçlanan uygulaması ve kullanımını düzenleyen mevzuat şartlarına göre belirlenir. EMC testiyle simüle edilen elektromanyetik olaylar şunları içerir:
 
 • Elektrik tellerinden yayılan gibi manyetik alanlar
 • Elektrik kesintisi veya diğer elektrik kesintileri nedeniyle oluşan gerilim çukurları
 • Yıldırım çarpması nedeniyle elektromanyetik dalgalanmalar
 • İletim ve yayılım bozulmaları
 • Statik elektriğe bağlı elektrostatik boşalmalar
 • Örneğin elektrik şalterleri, motorlar ve röleler, flüoresan lamba balastlarının neden olduğu hızlı geçişler.
 Yukarıdaki koşulları simüle etmek ve test edilen bir cihazın bunlardan kurtulma yeteneğini belirlemek için geniş bir ekipman yelpazesi kullanılır. 

2014/30/AB ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.

Herhangi bir cihaz veya sabit tesisat yönetmelik kapsamında girmektedir. Kapsam dışı olanlar:

 Bu Yönetmelik;

 1. 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,
 2. Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,
 3. Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)
 4. Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,
 5. Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,
 6. Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini kapsamaz.

 EMC TESTİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Küresel nüfusun yaşamındaki aşırı sayıda artan  elektronik cihazlar, elektromanyetik bir karmaşaya birbirlerini engelleme ihtimaline sebep olur. Bu sebepten ötürü Elektromanyetik Uyumluluk hayati bir önem taşır.

Yaşanmış askeri ve sivil örnekler:

EMC probleminden kaynaklı Amerikan Donanmasında 1967 yılında yaşanmış olan  137 kişinin  ölmesi sonuçlanmış bir kaza, EMC ,EMI problemine o tarihten itibaren önem verilmesi gerektiğini göstermiştir.

“0 Aralık 2011 tarihinde British Columbian taşıma şirketine ait gemi, Kanada, British Columbia, Nanaimo’da bulunan Duke Point iskelesine saatte 5.6 knot hızla çarpmış, kazada yedi yolcu ile dokuz mürettebat yaralanmış, gemi 23 gün seferden ayrı kalmış, iskelenin onarımı ise üç ay  sürmüştür. Kanada Ulaştırma Güvenlik Kurulu tarafından yapılan incelemede, kazaya EMI testleri yapılmadan gemiye takılan bir sistemin neden olduğu belirlenmiştir. Kanada Firması, geminin Alman yapımcısı SAM Electronics GmbH şirketine 4.000.000 ABD doları tazminat davası açmıştır.
Kanada Firması mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde; geminin pruvasında bulunan pervane hatve kontrol sistemindeki yalıtıcı yükseltecin, elektromanyetik karışıma karşı uygun şekilde korunmadığını iddia etmiştir.”

EMI/EMC problemlerinin en çok karşılaşıldığı alanlardan bir tanesi de tıbbi cihazlardır. ABD Food & Drug Administration (FDA) verilerine göre; 1979-1993 yılları arasında tıbbi cihazlarda karşılaşılan EMI/EMC olayları  aşağıdaki tabloda sunulmuştur. FDA verilerine göre 1994 ile 2005 yılları arasında rapor edilen EMI problemlerinin sayısı 405 adettir. Bu olaylar sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi yaralanmış ve 167 cihaz da arızalanarak devre dışı kalmıştır. EMI problemlerinin % 72’si  solunum cihazlarında meydana gelmiştir.

Not: İlgili kısım sunsavunma.net sitesinden Ercan Caner beyin yazısından alıntı yapılmıştır.

EMC TESTİ STANDARTLARI

 • CISPR 11
 • CISPR 14-1
 • CISPR 14-2
 • CISPR 15
 • CISPR 22
 • CISPR 24
 • EN 55011
 • EN 55012
 • EN 55014-1
 • EN 55014-2
 • EN 55015
 • EN 55022
 • EN 55024
 • ENV 50204
 • EN 55103-1
 • EN 55103-2
 • IEC/EN 60601-1-2
 • IEC/EN 60945
 • IEC/EN 61000-3-2

 • IEC/EN 61000-3-3
 • IEC/EN 61000-4-2
 • IEC/EN 61000-4-3
 • IEC/EN 61000-4-4
 • IEC/EN 61000-4-5
 • IEC/EN 61000-4-6
 • IEC/EN 61000-4-8
 • IEC/EN 61000-4-11
 • IEC/EN 61000-6-1
 • IEC/EN 61000-6-2
 • IEC/EN 61000-6-3
 • IEC/EN 61000-6-4
 • IEC/EN 61326-1
 • IEC/EN 61547
 • ICES-003
 • FCC Part 15
 • FCC Part 15
 • FCC Part 18

  Translate »