turk-ak

Makine CE Belgesi

Makine CE Belgesi

TS EN 60204-1 Makinelerin Elektriksel Güvenlik Deneylerinden Akredite olan  CGS TEST HİZMETLERİ Makine CE Belgelendirme süreçlerini uzman kadrosu ve akreditasyon güvencesi ile titizlike tamamlamaktadır.

CE Belgesi bir ürünün asgari güvenlik seviyesini gösterir bir işaretlemedir. Makineler CE İşareti kapsamına girmektedir. CE Belgesi olmadan Makinelerin ülkemizde ve Avrupa ülkerinde satışa sunulmasına izin verilmemektedir.

Makineler Riskli ve risksiz ürün grupları olarak 2 temelde incelenir, Riskli ürünler Makine Emniyeti Yönetmeliği EK IV de yer almaktadır, geriye kalan diğer tüm ürünler risksiz ürün sınıfına dahil edilmektedir.

Hemen Başvur
Makine CE Belgelendirme 1

Makineler Hangi Yönetmeliklere Uymak Zorundadır?

Makineler başta 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği olmak üzere,artık makineler birçok elektronik aksam içerdiğinden dolayı 2014/35/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği ve 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine uygun şekilde üretilmek zorundadır.

Üretici veya AB’deki yetkili temsilcisi, CE işareti koymadan önce ürünün geçerli direktiflerin gerekliliklerine uygunluğunu beyan etmeli ve bu durumda ürünün yasal sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu nedenle, ilgili direktiflerin gerekliliklerini ve bu gerekliliklere uygunluğu göstermek teknik dosya, test ve muayene raporları vb. kanıtlara sahip olmalıdır.

Makine CE Belgelendirme Sürecinde Nasıl Yardımcı Oluyoruz?

Uzman mühendislerimiz ve teknik altyapımızla Makinelerinizin CE belgelendirmesini titizlikle sağlıyoruz:

  • 2006/42/AT EK I Temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri incelemesi
  • TSEN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN ISO 12100:10 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması
  • Makine özelliğine göre B veya C Tipi Standartlarına göre İnceleme
  • Makine EMC Testleri Sahada uygulayabilmekteyiz.
  • Teknik Dosyanın Hazırlanması
  • AT Uygunluk Beyanı Oluşturulması

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve Harmonize Standartlar Bakış Açısı

Yönetmeliklerde belirtilen temel şart ve güvenlik koşullarının ne şekilde sağlanacağına ışık tutmak amacıyla AB Konseyi tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yardımcı dokümanlar yayınlanır.
Bu dokümanlara “Standart” denir. Uyumlaştırılmış bir standart, CEN,CENELEC veya ETSI gibi onaylanmış Avrupa Standartları Organizasyonu tarafından geliştirilen bir Avrupa standartıdır .Avrupa Komisyonu’nun bu kuruluşlardan birine yaptığı bir talep sonrasında oluşturulmaktadır.
Bu standartlar, üye ülke standart kuruluşlarınca, Milli Standart haline dönüştürülmektedir.

Uyumlaştırma Örneği :
IEC :IEC 60204-1
CENELEC :EN 60204-1
TSE :TS EN 60204-1 

A TİPİ STANDARTLAR

A tipi Standartlar Tüm makineler için geçerli olan temel tasarım ilkelerini ve temel kuralları belirlerler. Yalnızca bu standartları uygulamak Makine Emniyeti Yönetmeliğini doğru uygulanması için temel bir çerçeve vermesine rağmen, tek başına uygulanması Yönetmeliğin ilgili temel sağlık ve güvenlik kuralları için  yeterli değildir.

Örnek:

TS EN ISO 12100:2010 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

Bu standartın hükümleri bütün makinalarda geçerlidir.

B TİPİ STANDARTLAR

B-tipi standartları makine kategorilerinin geniş bir yelpazesinde kullanılan makine güvenliği standartlarıdır. B tipi Standartlar çoğu makine ve ürün grubu için Makine Emniyeti Yönetmeliğinin talep ettiği temel gereklilikleri sağlamak için yeterlidir.B tipi Standartlar  Güvenliğin sağlanma şeklini gösteren standartlardır.

Bağımsız olarak piyasaya sürülen güvenlik bileşenlerinin özelliklerini veren B tipi standartların uygulanması, ilgili güvenlik bileşenlerine ve standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluk varsayımını verir.

Örnek:

TS EN ISO 13849-1 Makinelerde güvenlik- Kumanda sistemlerinin güvenlikle ilgili kısımları- Bölüm 1: Tasarım için genel prensipler

TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar

C TİPİ STANDARTLAR

C tipi Standartlar ürünler için uygulanan özel standartlardır. C tipi Standartlar A ve B tipi Standartlara atıfta bulunabilirler. Belirli bir makine veya makine grubu için hazırlanan detaylı güvenlik standartlarıdır.

Örnek:

TS EN 303-5 Kazanlar-Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı gücü 300 kw’a kadar-Terim ve tarifler, özellikler, deneyler ve işaretleme