Otomatik Kapı TSE Belgesi,CE Test ve Belgelendirmeleri

CGS TEST HİZMETLERİ Otomatik Kapı TSE Belgesi Süreçlerinde TSE Gözetiminde TS EN 60335-2-103 Standardına göre test hizmeti vermeye başlamıştır, bilgi ve hizmet için uzmanlığımızdan yararlanınız.

TS EN 60335-2-103 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2- 103: Kapaklar, kapılar ve pencereler için kullanılan tahrik düzenleri ile ilgili özel kurallar

Bu standard, beyan gerilimi tek fazlı cihazlar için 250 V’tan, diğer cihazlar için 480 V’tan daha büyük olmayan, ev ve benzeri amaçlar için kullanılan yatay ve düşey hareket eden kapaklar, kapılar ve pencereler için elektrikli tahrik düzenlerinin güvenliği ile ilgili kuralları kapsar.


Normal olarak evlerde kullanılması amaçlanmayan, ancak bilgili olmayan kullanıcılar tarafından, örneğin, alışveriş yerlerinde, otellerde, restorantlarda, hastanelerde, sanayide ve çiftliklerde kullanılması amaçlanan ve toplum için tehlike kaynağı olabilen cihazlar, bu standardın kapsamındadır
 .

Aşağıda belirtilen kapaklara, kapılara ve pencerelere ait tahrik düzenleri, bu standardın kapsamında bulunan tahrik düzenlerine önektir:
– Katlanır kapılar,
– Döner kapılar,
– Kepenkli kapılar,
– Çatı pencereleri,
– Yukarı kayar kapılar,
– Kendiliğinden kapanan ve sürgülü kapaklar veya kapılar

Bu standard:
– Konutlarda kullanılan ve düşey hareket eden garaj kapıları (IEC 60335-2-95),
– Kapılar ve pencereler (kapının panjurun arkasında kalan yerleri dâhil), tenteler, güneşlikler ve
benzer donanımların (IEC 60335-2-97) sarılması,
– Açıklık genişliği 3 m’yi, açıklık alanı 6,25 m
2’yi aşan ve yatay hareket eden yaya kapıları,
– Ticari ve sanayi tesislerinde, özellikle eğitimli kişiler tarafından kullanılması amaçlanan kapılar,
– Yangın bariyerleri gibi bazı amaçlar için kullanılan kapılar,
– Korozyon veya patlayıcı ortamın (toz, buhar veya gaz) varlığı gibi özel şartların hakim olduğu
yerlerde kullanılması amaçlanan kapılar
için kullanılan tahrik düzenlerine uygulanmaz